vi
Vận chuyển - SONKIM

Vận chuyển

Trung tâm Phân phối sẽ cung cấp khả năng phân phối liền mạch cho các sản phẩm trong nước nhờ cơ sở hạ tầng vững chắc và phương án logistics chuyên nghiệp, chú trọng vào phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo xương sống mắc xích kết nối các thương hiệu với SonKim Retail.

Logis DC Park

LMục tiêu của chúng tôi là xây dựng cơ sở hạ tầng logistics cho làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam.

Mô hình đầu tư và kinh doanh mà SonKim Retail đã tích hợp thiết kế cho chúng tôi nhằm mang lại giá trị lâu dài cho nhà đầu tư, sử dụng chiến lược tiết kiệm vốn để tận dụng lợi tức đầu tư

HOTLINE:
VISIT WEBISTE
CONNECT WITH US

CÂU CHUYỆN DOANH NGHIỆP

LĨNH VỰC KINH DOANH