vi
Sản xuất & Nguồn cung ứng - SONKIM

Sản xuất & Nguồn cung ứng

Công ty Global Target được thành lập cùng với Công ty Cổ Phần SonKim Industrial Logis DC Park, chú trọng vào đầu tư phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo xương sống mắc xích kết nối các thương hiệu với SonKim Retail.

Global Target

Xác định nguồn cung ứng toàn cầu với tư tưởng tiên phong đổi mới. Global Target được đầu tư và phát triển nhằm kinh doanh trên quy mô toàn cầu và hoàn thiện hệ sinh thái của SonKim Retail trong xuất nhập khẩu. Tầm nhìn của chúng tôi là giữ vững vị thế của đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam.

HOTLINE:
VISIT WEBISTE
CONNECT WITH US

CÂU CHUYỆN DOANH NGHIỆP

LĨNH VỰC KINH DOANH