vi
Mr.Tuấn Nguyễn - SONKIM

Mr.Tuấn Nguyễn

Chủ Tịch Tập Đoàn SonKim Retail

Mr. Tuấn Nguyễn – Chủ tịch tập đoàn SonKim Là người sáng lập và lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn SonKim, tầm nhìn của anh Tuấn là động lực và nhịp đập của tập đoàn. Anh tận tâm tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho khách hàng, các bên liên quan đối tác và đồng bào của mình bằng cách tạo ra các sản phẩm và doanh nghiệp mới có tầm nhìn xa trong tập đoàn.

Tận dụng kinh nghiệm dẫn dắt các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ hàng may mặc gia đình vươn lên vị thế là một trong những thương hiệu cây nhà lá vườn được biết đến và đánh giá cao nhất của Việt Nam, anh Tuấn đã dẫn dắt tập đoàn mở rộng sang các lĩnh vực truyền thông, bất động sản và nội thất.

Chủ động tìm kiếm hợp tác với các đối tác quốc tế tốt nhất, anh mang đến cho nhóm một bề dày lịch sử về kỹ năng doanh nghiệp, khả năng lãnh đạo đầy cảm hứng, khả năng ra quyết định nhạy bén và tầm nhìn sáng tạo cho tập đoàn.

CÂU CHUYỆN DOANH NGHIỆP

LĨNH VỰC KINH DOANH